Τι είναι το Web Hosting?

Το Web Hosting είναι μια υπηρεσία η οποία επιτρέπει σε ιδιώτες ή σε επιχειρήσεις να κάνουν την ιστοσελίδα τους διαθέσιμη στο World Wide Web. Οι εταιρίες που παρέχουν Web Hosting ουσιαστικά παρέχουν χώρο σε κάποιον server που είτε τους ανήκει είτε τον νοικιάζουν όπως και σύνδεση στο ιντερνετ. H iData σας προσφέρει τις υπηρεσίες αυτές χρησιμοποιώντας τους δικούς της servers οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα.


Was this article helpful?

mood_bad Dislike 0
mood Like 0
visibility Views: 7389