Για τι διάστημα μπορώ να κατοχυρώσω ένα Domain?

Όλα τα domain τα οποία έχουν κατάληξη σε .GR μπορείτε να τα κατοχυρώσετε με ελάχιστο τα 2 χρόνια ενώ για παραπάνω ανεβαίνει ανά 2 χρόνια. Όλα τα υπόλοιπα domain όπως πχ .COM .NET .ORG μπορείτε να τα κατοχυρώσετε με ελάχιστο τον 1 χρόνο ενώ για παραπάνω ανεβαίνει ανά 1 χρόνο.


Was this article helpful?

mood_bad Dislike 0
mood Like 0
visibility Views: 7102